بحران‌ها

 

اعتیادها

اعتیادها، اختلالات روانی هستند. اگر فرد به‌طور منظم الکل، تنباکو، دارو یا مواد مخدر غیرقانونی مصرف کند، ممکن است به لحاظ جسمی و روانی معتاد شود.

  

فرد بدون این ماده ("مخدر") احساس بیماری جسمی و روانی دارد

 (به عنوان مثال سردرد، اضطراب یا حملات هراس = علائم ترک).

i  اطلاعات و مشاوره

 این رفتار همچنین می‌تواند به اعتیاد منجر شود که دیگر از کنترل فرد خارج است.

 قمار، وابستگی به اینترنت یا اعتیاد به خرید، اختلالات روانی جدی هستند.

 

برخی دفاتر مشاوره برای معتادان و اعضای خانواده آنها وجود دارد که ناشناس بوده و رایگان هستند.

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.