بیمارستان

ترخیص

  • هنگامی که از بیمارستان ترخیص می‌شوید، نامه‌ای از پزشک و برگه راهنمای مراقبت را دریافت می‌کنید.  این نامه مواردی از قبیل نتایج معاینات، توصیه‌هایی برای درمان بیشتر یا داروها را شامل می‌شود.
  •  در حالی که هنوز در بیمارستان هستید و در صورت لزوم با استفاده از مترجم ، بخواهید کسی محتوای این نامه را به دقت برایتان توضیح دهد. 
  • نامه پزشک و برگه راهنمای مراقبت خود را به پزشک خانواده  خود بدهید.
    یک نسخه برای خودتان نگه دارید.
  •  هنگامی که دارویی را مصرف می‌کنید، باید از موارد زیر آگاه باشید: 
    چه چیزی را در چه زمانی و چگونه، برای چه مدت و چند بار مصرف کنید؟ دارو چگونه اثر می‌کند و ممکن است چه عوارض جانبی رخ دهد؟