بیمه

کمک های مالی

اداره مالیات

می‌توانید هزینه‌های بیماری، معلولیت و مراقبت را از مالیات بر درآمد خود کسر کنید. اگر در یک سال خاص هزینه غیرمعمول زیادی را به خاطر بیماری متحمل شدید، می‌توانید این هزینه‌ها را در اعلامیه مالیات بر درآمد خود ذکر کنید و در نتیجه مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد.

کمک هنگام بیماری

ÖGK به افرادی که باید هزینه های پزشکی بالایی را متحمل شوند کمک مالی می کند. بپرسید که آیا می توانید پشتیبانی دریافت کنید!

این بروشور “Was tun bei schwerer Krankheit” به شما اطلاعات لازم را می دهد که چه حقوق و تعهداتی داریدو در صورت ابتلا به یک بیماری جدی چه کمک هایی در دسترس است.

.