شرایط اضطراری

در شرایط اضطراری باید چه کاری انجام داد؟

شرایط اضطراری به‌عنوان مثال عبارت است از:

  •  یک بیماری حاد (نظیر تنگی نفس، درد شدید، تب بالا)
  • مسمومیت یا سوختگی
  •  تروما (تصادف، شکستن استخوان)

در وضعیت اضطراری، درمان فوری ضروری است اما تمام وضعیت‌های اضطراری مرگبار نیستند!

 بلافاصله با خدمات نجات تماس بگیرید:  144

در خصوص صدمات مرگبار، تصادف، سکته مغزی یا حمله قلبی.

 در مرکز اورژانس نجات (مرکز مدیریت نجات)، کمک در اسرع وقت هماهنگ خواهد شد.