بحران‌ها

بیمار روانی، بحران‌ها، خشونت

گاهی اوقات در زندگی ما موقعیت‌های بحرانی رخ می‌دهد یا احساس ناراحتی داریم.

 به خاطر داشتن چنین حسی نباید شرمسار باشید. اغلب اوقات صحبت نکردن در این باره وضعیت را بدتر می‌کند. اگر احساس ناراحتی می‌کنید، تجربه بدی دارید یا در معرض خشونت قرار گرفته‌اید، با پزشک خود صحبت کنید.