شرایط اضطراری

تماس اضطراری

چطور می‌توان یک تماس اضطراری برقرار کرد

چه کسی تماس می‌گیرد
همیشه نام و شماره

 تلفن خود را بدهید تا امکان

 دسترسی به شما وجود داشته باشد. 
محل وضعیت اضطراری کجاست؟
آدرس و محل را بسیار خوب شرح دهید


(مسیر رانندگی، تابلوهای کیلومترشمار، خروج بزرگراه، موارد قابل مشاهده

 مانند پل‌ها، خیابان‌های عریض …)

چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که افتاده را به‌طور خلاصه شرح دهید: 

تصادف، بیماری ناگهانی،
زخم دچار خونریزی، غش کرده …

چند نفر درگیر هستند؟
این موضوع برای سازمان کمک‌دهنده بسیار مهم است.

 صبر کنید!
فقط زمانی تلفن را قطع کنید که فرد در مرکز نجات

 سؤال دیگری نداشته باشد.

شماره‌های اضطراری 

 نجات 144
(مرکز مدیریت نجات)

تماس اضطراری اروپا  112
(بدون پیش‌شماره/سیم کارت،

در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا)
پلیس 133
آتش‌نشانی 122
نجات کوهستان 140
خدمات اورژانس پزشکی 141
مرکز مسمومیت

+43 1 406 43 43
شماره اضطراری برای قربانیان اقدامات جنایی

+43 800 112 112
شماره اضطراری ناشنوایان
 به‌طور کلی با فکس یا پیامک

+43 800 133 133
آتش‌نشانی: ✆

(Schreibtelefon)+43 662 82 89  53

(فکس)+43662828952

کمک‌های اولیه

کمک‌های اولیه در مواقع اضطراری یک وظیفه قانونی است!

در اتریش، هر فردی باید در وضعیت اضطراری کمک‌های اولیه را انجام دهد.

 استثنا: زندگی خود فرد در معرض خطر بوده یا کمک امکان‌پذیر نباشد.

در دوره آموزشی در سازمان نجات (صلیب سرخ اتریش)

 می‌توانید اقدامات مربوط به کمک‌های اولیه را یاد بگیرید!

 دوره کمک‌های اولیه برای والدین نیز در دسترس است!