مشاوره

خشونت

اگر کسی مرتکب خشونت علیه شما یا فرزندانتان شود، می‌توانید با این دفتر تماس بگیرید. در موارد حاد، می‌توانید به‌طور موقت در پناهگاه زنان زندگی کنید.

Frauennotruf Salzburg – Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt
 تماس اضطراری زنان سالزبورگ- مرکز مشاوره زنان برای خشونت جنسی
✆ 00 11 88 662 43+
 
Frauenhaus Salzburg
خانه زنان سالزبورگ
✆ 74 21 128 664 43+ (از ساعت 8 تا20 ) و خط تلفن امنیتی 24 ساعته  21 99 800 43+

frauenhaus@viele.at
www.viele.at

 
 
Frauenhaus Pinzgau

✆ 743021 6582 43+
www.frauenhaus-pinzgau.at

 
Frauennotruf Innergebirg
✆ 68 68 500 664 43+
 
Gewaltschutzzentrum Salzburg
مرکز حفاظت در برابر خشونت سالزبورگ 
✆ 100 870 662 43+

دوشنبه ها از ساعت 8:30 تا 19:30

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از 8:30 تا 16
پنج‌شنبه 8:30 تا 19:30، جمعه 8:30 تا 13:30

و پس از تعیین وقت ملاقات

Kinderschutzzentrum Salzburg

مرکز حفاظت از کودکان سالزبورگ 
Schillerstraße 25 – Stiege Süd, 2. Stock, 5020 Salzburg
✆ 911 44 662 43+
office@kinderschutzzzentrum.at
www.kinderschutzzentrum.at
مشاوره برای کودکان و نوجوانان در شرایط دشوار