پزشک

من به پزشک مرد / زن نیاز دارم

 چه پزشکان زن و مردی  حضور دارند؟

در اتریش، پزشک خانواده شما اولین نقطه تماس شماست. شما آزاد هستید تا پزشک خود را انتخاب کنید.

پزشک خانواده بیماری را درمان می‌کند، معاینات پیشگیرانه پزشکی را انجام می‌دهد و شما را به متخصصان یا کلینیک‌های سرپایی ارجاع می‌دهد.

همه پزشکان با ارائه‌دهنده بیمه درمانی قرارداد ندارند. اگر پزشک “بدون بیمه” را انتخاب کنید، باید خودتان هزینه خود را بپردازید. گاهی اوقات بخشی از هزینه توسط ارائه‎دهنده بیمه درمانی بازپرداخت می‌شود.

وقتی ساعت‌های مراجعه به اتمام می‌رسد، خدمات اورژانسی پزشکی در دسترس است. شماره تلفن آن 141 است. همچنین می‌توانید در طول شب یا در آخر هفته تماس بگیرید. در فصل مربوط به خدمات اضطراری، می‌توانید اطلاعات مهمی در خصوص این موضوع پیدا کنید.