مشاوره

معلولیت‌ها

اگر شما یا یک عضو خانواده از نظر جسمی یا ذهنی ناتوان است، می‌توانید از این مؤسسات مشاوره و پشتیبانی دریافت کنید.

Behindertenbeauftragte
der Stadt Salzburg
Beauftragtencenter
✆  3232- 8072 662 43+

اولین نقطه تماس برای افراد دچار معلولیت و اعضای خانواده

Sozialministerium Service –
Landesstelle Salzburg
✆ 0- 983 88 662 43+
سؤالات مربوط به معلولیت‌ها، کار و ادغام اجتماعی، پشتیبانی مالی، مراقب
 
Familienberatungsstelle
der Lebenshilfe

دفتر مشاوره خانواده
 کمک به زندگی
Warwitzstraße 9/2, 5020 Salzburg
 Salzburg +43 662 45 82 96 

 +43 65 42 56536-12Zell am See

Familienberatungsstelle mit
Schwerpunkt Integration Innergebirg
✆ 56 28 23 646 43+ Bischofshofen
✆99 75 06 10 699 43+ Zell am See
مشاوره برای افراد معلول و اعضای خانواده در خصوص تمام سؤالات فردی، حقوقی و اجتماعی 
 
Salzburger Gehörlosenverein
(SGV)
باشگاه ناشنوایان سالزبورگ
✆ 50 51 45 662 43+ Salzburg
F +43 662 45 51 50-12
✆ 96 11 70 82 65 43+ Saalfelden
F +43 6412 20 302 St. Johann
خدمات برای ناشنوایان، اطلاعات مربوط به مترجم های ناشنوایان و کلینیک‌های سرپایی برای افراد ناشنوا
Salzburger Blinden- und
Sehbehindertenverband (SBSV)
انجمن نابینایان و افراد دچار اختلال بینایی سالزبورگ (SBSV) 
5020 Salzburg
✆ 63 16 43 662 43+
مشاوره برای نابینایان و افراد دچار اختلال بینایی، پشتیبانی زودهنگام
 
Österreichisches Zivilinvalidenverband
انجمن معلولین مدنی اتریش
✆ 44 10 45 662 43+
مشاوره و حمایت از معلولین