مشاوره

زنان

در اینجا می‌توانید آدرس مؤسساتی را پیدا کنید که در مورد کار، بهداشت یا مسائل روانی و اجتماعی به زنان مشاوره می‌دهند

مرکز بهداشت زنان fgz (Frauengesundheitszentrum) سالزبورگ 

Stiege 1, 2. Stock, 5020 Salzburg
مشاوره برای زنان و دختران پیرامون موضوعات بهداشتی
 
first love Ambulanz
Frauenklinik des LKH Salzburg
(کلینیک سرپایی firstlove
کلینیک زنان LKH سالزبورگ )
✆ 24807- 57255 43+
Krankenhaus Zell am See
✆ 2511- 6542777 43+

مشاوره برای تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری

Gynmed Hotline und Gynmed Ambulanz
der Salzburger Landeskliniken
✆05 178 178 669 43+
اطلاعات، مشاوره و سقط جنین
 
Familienberatungs- Ambulanz
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
24900- 57255 43+

مشاوره در زمینه تنظیم خانواده، پیشگیری از بارداری و تعارضات بارداری,در صورت لزوم می تواند رایگان باشد.

داروهای ضدبارداری توزیع می شود.

Frau & Arbeit
✆ 10-23 07 88 662 43+
مشاوره و حمایت از زنان هنگام جستجوی کار و بیکاری
(همچنین در هنگام بیماری، فرسودگی شغلی)، مراقبت از کودکان، راهنمای بهداشت زن (پروژه SALUS)
 
Aktion Leben
✆ 84 79 62 662 43+
✆ 28 66 46 87 676 43+ (شماره اضطراری)

مشاوره و حمایت از زنان باردار
و خانواده‌هایی با بچه های  کوچک

Frauentreffpunkt
( گردهمایی بانوان)
✆ 875498 662 43+
مشاوره اجتماعی برای زنان، از جمله در بحران‌ها و بیماری ها
 
Verein VIELE
✆ 11 02 87 662 43+
مشاوره به زبان مادری برای افرادی که دارای سابقه مهاجرت هستند
(بحران، بیماری، تروما و معلولیت)