پزشک

گفتگو با پزشک

پزشک مرد یا زن باید اطلاعات دقیق و جامعی درباره موارد زیر به شما را ارائه دهد:

  • وضعیت سلامت شما
  • تشخیص(های) احتمالی و روش‌های تشخیصی
  • درمان‌های احتمالی
  • مزایا و خطرات
  • اگر درمان نشوید چه اتفاقی می‌افتد
  • هزینه‌های احتمالی

پزشک  باید اطمینان حاصل کند که شما یا فرد مورد اعتمادتان این اطلاعات را درک کرده‌اید. اگر چیزی را نفهمیدید، لطفاً بپرسید. سپس او همراه با شما در مورد درمان تصمیم خواهد گرفت.

آیا می‌خواهید پزشک مرد / زن خود را تغییر دهید؟

اگر در حال درمان توسط یک پزشک خانواده مرد یا زن هستید، باید در طول سه ماهه( ÖGK) یا در طول ماه جاری (SVS) نزد همان پزشک خانواده  باقی بمانید.

در سه ماهه جدید می‌توانید بدون کسب نظر بیمه درمانی پزشک  خود را تغییر دهید.

می توانید هر ماه دندان پزشک خود را عوض کنید.