مشاوره

مشاوره

در اینجا دفاتر مشاوره مهم را مشاهده خواهید کرد که در مورد سؤالات مختلف مربوط به سلامت به شما اطلاع‌رسانی کرده و مشاوره خواهند داد.  این لیست، با وجود حداکثر دقت صورت گرفته، نمای کاملی از تمام دفاتر مشاوره در سالزبورگ را ارائه نمی‌دهد!