بیمه

اگر بیمه نیستید

افراد بیمار در شرایط اضطراری باید درمان شوند.

افرادی که دچار شرایط اضطراری هستند باید در بیمارستان دولتی درمان شوند صرف‌نظر از اینکه بیمه داشته باشند یا خیر. بیمار (مرد یا زن) باید هزینه درمان را بازپرداخت کند. پس از اتمام درمان، صورتحساب دریافت می‌کنید.

اگر وضعیت مرگبار نباشد، هیچ الزامی برای درمان وجود ندارد.