بیمارستان

هنگامی که باید به بیمارستان بروید

  •  در خصوص بستری شدن برنامه‌ریزی شده، پذیرش یا برگه ارجاع را از پزشک خود دریافت می‌کنید. این برگه ارجاع حاوی اطلاعات مهمی برای درمان در بیمارستان است.
  •  پزشک به شما می‌گوید چرا به بیمارستان می‌روید و در آنجا کدام معاینات یا درمان‌ها را دریافت خواهید کرد.
  •  لطفاً وقتی چیزی را درک نمی‌کنید، سؤال بپرسید! یادداشت بردارید!
  • پزشک ،شما در انتخاب بیمارستان کمک می‌کند. 
    توجه داشته باشید: تمام بیمارستان‌ها، تمام آزمایش‌ها و درمان‌ها را انجام نمی‌دهد.
  •  پزشک  شما مشخص می‌کند احتمالاً چه مدت قادر به کار کردن نیستید. وضعیت بیماری خود را به کارفرمایتان اطلاع دهید!