پزشک

پیدا کردن پزشک

می‌توانید در بانک اطلاعات آنلاین انجمن پزشکی سالزبورگ یک پزشک مرد/زن را جستجو کنید. می‌توانید جستجو را بر اساس ویژگی‌های مختلفی که برایتان اهمیت دارد انجام دهید: به عنوان مثال جنسیت، موقعیت، تخصص، بیمه درمانی پزشک/مرد یا زن یا تجهیزات دسترسی.

با استفاده از کلیدواژه دسترسی، می‌توانید به اطلاعاتی در مورد وجود تجهیزات دسترسی (راه پله، آسانسور)، سازه ساختمان، پیشنهاد خدمات و تسلط بر زبان در سایت دست پیدا کنید.

اگر برای یافتن پزشک مرد یا زن تحت پوشش بیمه درمانی مشکلی دارید، می‌توانید از طریق آدرس زیر تماس بگیرید: 
(GIZ).ÖGK im Ge­sundheitsinformationszentrum 

بعضی از پزشکان  دارای مترجم تلفنی دارند. در هنگام تعیین وقت ملاقات، از پزشک خود در این زمینه سؤال بپرسید.

در بروشور “Salzburger Ärzteführer” آدرس تمام پزشکان و مراکز بهداشتی در ایالت سالزبورگ را خواهید یافت.