خانه

راهنمای

سیستم بهداشت

در سالزبورگ

ما از شما حمایت می‌کنیم

این صفحه وب برای افرادی است که سیستم بهداشت سالزبورگ را خیلی خوب نمی‌شناسند؛

می‌توانید اطلاعاتی را در اینجا پیدا کنید که این کار را برایتان آسان‌تر سازد.

پاسخ دادن به بسیاری از سؤالات در مورد سلامت، بیماری و بیمه تنها به صورت انفرادی امکان‌پذیر است، زیرا هر وضعیتی با وضعیت دیگر فرق دارد.

لطفاً مستقیماً با مسئول مربوطه، تماس بگیرید. هر گونه کمکی که نیاز دارید را دریافت خواهید کرد.