Doktor

Doktorla Görüşme

Doktorunuz aşağıdaki hususlarda size kesin ve anlaşılır bilgi vermek zorundadır:

  • Sağlık durumunuz
  • Olası tanı(lar) ve tanısal yöntemler
  • Olası tedaviler
  • Yarar ve riskler
  • Tedaviyi reddettiğinizde ne olacağı
  • Olası maliyetler

Doktor, sizin veya güvendiğiniz kişinin bu bilgileri anlamanızı 
sağlamalıdır. Bir şey anlamadığınızda lütfen sorun! 
Bundan sonra doktor tedavi kararını sizinle birlikte almalıdır.

Doktoru değiştirmek mi istiyorsunuz?

Bir sigorta doktorunda tedavi görüyorsanız bir çeyrek dönem (ÖGK) veya devam eden ay boyunca (SVS) aynı aile hekiminde 
kalmalısınız.

Yeni çeyrek dönemde sigortaya danışmadan doktoru değiştirebilirsiniz.