Doktor

Doktor ziyaretini kim ödüyor?

Sağlık sigortası doktoru

Sağlık sigortası doktorunun bir veya daha fazla kanuni sağlık sigortası 
ile sözleşmesi bulunur. Sağlık sigortasıyla sözleşmede hangi tıbbi hizmetlerin 
sağlık sigortası tarafından ödeneceği belirlenmiştir.

Sağlık sigortası doktorun ücretini öder. Belli doktor hizmetleri için sağlık sigortası maliyetleri üstlenmediğinden 
kendiniz ödeme yapmanız gerekebilir. Bir doktor hizmetini kendiniz ödemeniz gerektiğinde doktorunuz size bunu önceden bildirmelidir.

Bağımsız doktor

Bağımsız bir doktorun kanuni sağlık sigortaları ile sözleşmesi yoktur. 
Doktor ücretini kendi belirleyebilir ama hekimler odasının tavsiyelerine 
uymak zorundadır.

Hasta olarak faturayı kendiniz ödersiniz. Talepte bulunursanız maliyetlerin bir kısmını sağlık sigortanızdan geri alabilirsiniz. Bağımsız doktora önceden 
ücretinin ne olacağını ve sağlık sigortasının sözleşme tarifesinin ne olduğunu sorun.

Bağımsız doktorunuzun faturaya sağlanan bütün hizmetleri ayrıntılı olarak 
yazdığına dikkat edin. Götürü faturalar sizin için dezavantaj oluşturabilir!

Özel Muayene

Özel muayenelerde ücret iadesi yoktur. Bazen doktorların sağlık sigortasıyla 
sözleşmeye ilaveten bir de “özel muayene” hizmetleri vardır. Özel ücretlerde üst veya alt sınır yoktur.

Her durumda tedavi eden doktorunuzla ücretini tedaviye başlamadan önce belirleyin.

Sağlık sigortaları doktorlarla muhasebeleştirme için takvim yılını (12 ay) 4 çeyreğe (her biri 3 ay) bölerler.

1. Çeyrek Ocak, Şubat, Mart
2. Çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran
3. Çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül
4. Çeyrek Ekim, Kasım, Aralık