Sigorta

“Sigortalı” olmak ne demek?

Avusturya’da insanların %99’u sosyal sigortada sigortalıdır. Sigortalı olanlar sosyal sigortanın 
hizmetlerini alma hakkına sahiptir. Sosyal sigortanın temeli, dayanışma ilkesidir.

İşveren ve işçi yasal sosyal sigortaya ödeme yaparlar. 
Az kazanan sigortaya az öder. Çok kazanan sigortaya daha fazla öder. 
Ne kadar ödeme yaparsanız yapın – gerekli olan bütün tıbbi hizmetleri alırsınız.

Sosyal sigorta üzerinden (Zorunlu sigorta)

KV Hastalık sigortalı
UV Kaza sigortalı
PV Emekli sigortalısınız

Salzburg eyaletinde 9 farklı sosyal sigorta kurumu vardır, örn.: ÖGKSVSPVAAUVABVAEB.
Burada bütün sosyal sigorta kurumlarının adlarını ve kimden sorumlu olduklarını bulabilirsiniz 
(örn. işçiler, memurlar, serbest çalışanlar).