Sİgorta

Sigortalı değilseniz

Hastalar acil durumda tedavi edilmek zorundadır.

Tıbbi acil durumlarda olan insanlar sigortalı olsunlar olmasınlar bir devlet hastanesinde 
tedavi edilmek zorundadır. Hasta tedavi masraflarını karşılamak zorundadır. 
Tedavi tamamlandıktan sonra bir fatura alırsınız.
 
Durum hayati tehlike içermiyorsa tedavi etme zorunluluğu yoktur.