Hastane

Taburcu olma

  • Hastaneden taburcu edildiğinizde bir doktor raporu ve bir bakım mektubu alırsınız. Mektupta örneğin muayene sonuçları, başka terapiler için  veya ilaçlarla ilgili tavsiyeler bulunmaktadır.
  • Daha hastanedeyken bu mektupları iyice açıklatın, gerekirse yanınızda bir tercüman da olsun.
  • Doktor raporunu ve bakım mektubunu aile hekiminize iletin. Bir kopyasını saklayın.
  • İlaç almanız gerekiyorsa şunlar hakkında iyice bilgili olmalısınız: neyi, ne zaman ve nasıl, ne kadar süre ve ne sıklıkta almalısınız? İlaç nasıl etki eder ve hangi yan etkiler görülebilir?