بحران‌ها

بیماری های روحی روانی

 بیماری های روانی(روحی) تقریبا به اندازه بیماری های جسمی رایج هستند: برای مثال افسردگی، اختلالات خوردن، اضطراب، اختلالات خواب یا فرسودگی شغلی. بیماری های روانی نیز از جنگ یا خشونت ناشی می شوند. آنها می توانند منجر به ناراحتی فیزیکی شوند.

درمان بیماری های روحی روانی

بیماری های روانی را باید به اندازه بیماریهای جسمی جدی گرفت. اگر احساس بدی دارید،نیازی به شرم یا ترس نیست! به عنوان مثال اگر بیش از دو هفته است که احساس بدی دارید، با پزشک خانواده خود صحبت کنید.حتی اگر مشکل جسمی نداشته باشید.

دارو یا روان درمانی می تواند کمک کننده باشد. متخصصان روانپزشکی و روان درمانگران برای ارائه درمان آموزش دیده اند.

هزینه های روان درمانی می تواند توسط بیمه ( به طور کامل یا جزئی) پوشش داده شود. این به شرایط و میزان درآمد شما بستگی دارد.

از صندوق بیمه سوال کنید.

افراد بیمار و بستگان آنها نیز می توانند به مرکز مشاوره مراجعه کنند.

و گروه های خودیاری وجود دارد که در آن افراد مبتلا به بیماری های روانی به یکدیگر کمک می کنند.