بیمارستان

آیا باید هزینه بستری شدن در بیمارستان را پرداخت کنم؟

 هزینه درمان در بیمارستان دولتی توسط بیمه درمانی شما پرداخت می‌شود. شما به ازای هر روز سهم بیمه‌شونده یا کسورات را پرداخت می‌کنید.

اگر بیمه اجباری دارید، سهم بیمه‌شونده در سال 2024 مبلغ 14.88 یورو در روز (تا 28 روز) است.

بیمارانی که غیرمستقیم بیمه شده باشند، فرانشیز را پرداخت می‌کنند. فرانشیز بسته به بیمارستان متغیر است و در سال 2024 مبلغ 26.50 یورو است.

 لطفاً از بیمارستان بپرسید مبلغ فرانشیز برای بیماران که غیرمستقیم بیمه شده‌اند به چه میزان است.

 همراه کودکان بالای 6 سال مبلغ 21 یورو روزانه پرداخت می‌کنند.(کلینیک‌های ایالتی) 

برای کودکان مبتلا به بیماری‌های مزمن، هیچ‌گونه هزینه همراهی برای کودکان تا 14 ساله گرفته نمی‌شود، به شرطی که تأیید پزشکی توسط بخش درمان‌کننده ارائه گردد.