بیمه

 بیمه اجباری، بیمه مشارکتی یا بیمه خویش‌فرما

KV بیمه درمانی UV بیمه تصادف PV بیمه مستمری

 بستگی به نوع کاری که انجام می‌دهید و جایی که بیمه شده‌اید دارد.

بیمه اجباری

KVUVPV

 

 • اگر درآمد شما بیش از حدحاشیه است، باید بیمه شوید.
 • کارفرمایتان باید شما را نزد بیمه ثبت‌نام کند. میزان پرداخت به درآمد بستگی دارد.
 • کارگران مستقل باید نزد بیمه اجباری ثبت‌نام کنند.
 • بیمه مشارکتی

  KVUV

 • کسانی که در اتریش زندگی می‌کنند
 • کسانی که بیمه اجباری دارند در شرایط معینی می‌توانند اعضای خانواده خود را به‌طور رایگان بیمه کنند به شرطی که هیچ درآمدی نداشته یا در حال تحصیل باشند.
 • خودتان باید اعضای خانواده خود را به منظور استفاده از بیمه مشارکتی نزد بیمه درمانی ثبت‌نام کنید.
 • بیمه خویش‌فرما

  KVUVPV

 • کسانی که در اتریش زندگی می‌کنند
 • کسانی که بیمه اجباری ندارند
 • کسانی که کارکنان تمام وقت نیستند (فاقد بیمه اجباری)
 • کسانی که در اتریش تحصیل می‌کنند
 • افرادی که از کودک معلول خود نگهداری می‌کنند
 • کسانی که از اعضای خانواده مراقبت می‌کنند

شخص در شرایط خاصی می‌تواند خود را  در ÖGK بیمه کند.

سهم ماهیانه برای سال 2024 بین 69,19 تا 495,58 یورو است. شرایط هر فرد به‌طور جداگانه بررسی خواهد شد.

Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) Salzburg
Sonderversicherung
Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg
T +43 50766- 174000