بیمه

کارت الکترونیکی

یک کارت الکترونیکی از ارائه‌دهنده بیمه خود دریافت می‌کنید که تأییدی است مبنی بر اینکه بیمه درمانی دارید. با توجه به این کارت الکترونیکی، پزشک متوجه می‌شود که بیمه درمانی دارید. هنگام مراجعه به پزشک ، رفتن به بیمارستان یا داروخانه همیشه کارت الکترونیکی و گذرنامه/کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشید.

شما مجاز به دادن کارت الکترونیکی خود به شخص دیگری نیستید!

از تاریخ اول ژانویه 2020 نسل جدیدی از کارت های الکترونیکی صادر شده است که شامل عکس شخص یا افراد بیمه شده نیز می شود.

تمام افراد بیمه شده ÖGK هزینه خدمات سالانه برای کارت الکترونیکی را پرداخت می‌کنند (13.80 یورو در سال 2024 ).

کارفرما این مبلغ را مستقیماً به شرکت بیمه واریز می‌کند!

اگر کارت الکترونیکی شما مفقود،دزدیده یا آسیب دیده است،لطفا با خدمات مشتریان کارت الکترونیکی تماس بگیرید.

T +43 50766 178049

 کارت الکترونیکی و شماره بیمه

­

روی کارت الکترونیکی نام و شماره بیمه اجتماعی شما نوشته شده است. شماره بیمه اجتماعی مجموعاً 10 رقم است: 4 رقم اول و تاریخ تولد با 6 رقم (روز، ماه، سال، مثلاً 090297 یعنی 09 فوریه فوریه 1997).

قسمت پشت کارت الکترونیکی، کارت بیمه درمانی اروپا است. با استفاده از کارت بیمه درمانی اروپا، می‌توانید در اکثر کشورهای اروپایی توسط پزشک (مرد/زن) یا در بیمارستان درمان شوید.

 کارت بیمه درمانی اروپا در اتریش

با استفاده از کارت بیمه درمانی اروپا، می‌توانید در اتریش همانند افرادی که در اتریش بیمه شده‌اند تحت درمان پزشکی قرار بگیرید. بسته به کشور، ممکن است ابتدا مجبور شوید هزینه درمان را خودتان بپردازید. اگر کارت بیمه درمانی اروپا ندارید‌، از مقامات بهداشتی کشور خود تأییدیه بیمه درمانی  را درخواست کنید (ایمیل یا فکس).