بیمه

مزایای بیمه

بیمه درمانی قانونی، تمام هزینه هایی را که به لحاظ پزشکی در صورت بروز بیماری الزامی باشد را پرداخت می‌کند. درمان‌ها باید “کافی و هدفمند” باشند.

مزایای بیمه که هر یک از ارائه‌دهندگان بیمه ارائه می‌دهند متفاوت است.

می‌توانید اطلاعات مذکور را در وب‌سایت ارائه‌دهنده بیمه اجتماعی خود مشاهده کنید.

اگر سؤالی دارید، با ارائه‌دهنده بیمه خود تماس بگیرید 

سهم بیمه‌شونده

در خصوص برخی از مزایا، ممکن است ملزم باشید بخشی از هزینه را خودتان پرداخت کنید (“سهم بیمه‌شونده”).

این موضوع به ارائه‌دهنده بیمه بستگی دارد – لطفاً در این مورد تحقیق کنید. اگر توسط موسسه های SVS  KVA، BVAEB بیمه شده اید، همیشه سهم بیمه‌شونده را پرداخت می‌کنید.

بیمه درمانی موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

هزینه خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری نیست باید توسط خودتان پرداخت شود. این مسئله شامل موارد زیر است:

  • جراحی زیبایی (به استثنای تصادفات شدید، و غیره)
  • خدمات دندانپزشکی به دلایل زیبایی، ایمپلنت‌های طلا و غیره
  • گواهی‌های پزشکی (به‌عنوان مثال برای مدارس، باشگاه‌های ورزشی و کارفرمایان)
  • “وصیت‌نامه زنده ماندن” (سندی که فرد در آن مقید می‌کند که پس از بروز حادثه یا بیماری جدی با استفاده از تمام ابزارهای پزشکی زنده بماند)
  • معاینه گواهی‌نامه رانندگی
  • داروهای لیست نشده مانند داروهای هومیوپاتی
  • واکسیناسیون سفر، واکسن‌های پیشگیرانه سفر

هزینه نسخه و معافیت از پرداخت

  • هنگامی که پزشک مرد یا زن نسخه‌ای برای یک دارو می‌نویسد، دارو را با استفاده از نسخه در داروخانه دریافت می‌کنید. باید مبلغ 7,10 یورو به ازای هر نسخه پرداخت کنید (قانون 2024).
  • افرادی که درآمد کم و یا هزینه‌های پزشکی بسیار بالایی دارند می‌توانند از ارائه‌دهنده بیمه درمانی درخواست معافیت از پرداخت کنند. در این صورت هزینه نسخه را پرداخت نمی‌کنید. لطفاً از بیمه درمانی خود سؤال کنید!      
  • پناهجویان مرد/زن هزینه نسخه را پرداخت نمی‌کنند.