Sİgorta

Sigorta hizmetleri

Yasal sağlık sigortası hastalık durumunda tıbbi olarak gerekli olan bütün hizmetleri öder. 
Tedaviler “yeterli ve amaca uygun” olmalıdır.

Tek tek sigortaların sigorta hizmetleri birbirinden farklıdır.

Bilgileri sosyal sigorta kurumunuzun web sitesinde bulabilirsiniz. 
Sorunuz varsa sigorta kurumunu arayın!

Katılım payı

Bazı hizmetlerde maliyetlerin bir kısmını kendinizin ödemesi gerekebilir (“katılım payı”). 
Bu durum sigortanıza bağlıdır – onlara danışın.

SVS, VAEB, KFA sigortalıları her zaman bir katılım payı öderler.

Sağlık sigortasının ödemedikleri:

Tıbbi olarak zorunlu olmayan hizmetleri sizin ödemeniz gerekir. Bunlar arasında bulunanlar:

 • Tamamen kozmetik ameliyatlar (ağır kazalar, vb. hariç)
 • Kozmetik nedenlerle diş hekimi hizmetleri, , altın implantlar, vb.
 • Tıbbi raporlar (örn. okul, spor dernekleri ve işveren)
 • Hasta vasiyeti (bir kaza veya ağır bir hastalıkta 
  tıbbi araçlarla hayatta tutulmak isteyip istemediğinizi kendinizin 
  belirlediği bir belge)
 • Sürücü belgesi muayeneleri
 • Listede bulunmayan tıbbi ürünler, örneğin homeopatik ilaçlar
 • Seyahat aşıları, seyahat profilaksı

Reçete ücreti ve ücret muafiyeti

 • Bir doktor size bir ilaç reçetesi yazdığında ilacı reçeteyle 
  eczaneden alırsınız. Eczanede reçete başına EUR 7,10’luk bir ücret ödemeniz gerekiyor (Son durum: 2024).
 • Düşük gelirli veya çok yüksek hastalık maliyetleri bulunan kişiler sağlık sigortasından 
  reçete ücretinden muafiyet talep edebilirler. O zaman reçete ücreti ödemezler. 
  Lütfen sağlık sigortasına sorun!
 • Mülteciler reçete ücreti ödemezler.