مشاوره

ادغام

آیا در مورد مراقبت اولیه سؤالی داشته یا در یک وضعیت اضطراری مرتبط با سلامت/اجتماعی نیاز به حمایت دارید؟ می‌توانید از این مؤسسات کمک بگیرید.

.

 مراقبت اولیه برای متقاضیان پناهندگی

کاریتاس سالزبورگ

Plainstraße 83, 5020 Salzburg

✆ 0662 849373-240

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.caritas-salzburg.at

مراقبت‌های اولیه و بیمه درمانی متقاضیان پناهندگی، مراقبت اجتماعی پناهندگان، روان درمانی برای متقاضیان پناهندگی مرد/زن

مشاوره اجتماعی کاریتاس سالزبورگ

Plainstraße 83, 5020 Salzburg

✆ 0662 849373-224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

مشاوره اجتماعی و حمایت در

شرایط اضطراری اجتماعی و مالی
همچنین در ارتباط با بیماری‌ها

اتاق کار سالزبورگ

Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg

✆ 0662 8687

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ak-salzburg.at

مشاوره در مورد کار و سلامت، مرد/زن

 حفاظت از کارکنان، حق بیمه اجتماعی و قانون کار.

 (به عنوان مثال، مرخصی استعلاجی)
همچنین در مناطق!

 صندوق ادغام اتریش

 ÖIF - مرکز ادغام سالزبورگ

Inge-Morath-Platz 8, 5020 Salzburg

✆ 0662 87 68 74

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.integrationsfonds.at

مشاوره برای مهاجران مرد/زن

 درباره زبان، تحصیلات، شغل

اداره ادغام شهر سالزبورگ

Mirabellplatz 4, 5024 Salzburg

✆ 0662 8072- 2296

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.stadt-salzburg.at

اطلاعات در مورد ادغام و سؤالات حقوق بشر،
واسطه دفاتر مشاوره؛ دفتر مبارزه با تبعیض

 شهر سالزبورگ

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

دفتر مبارزه با تبعیض
در شهر سالزبورگ

Kirchenstraße 34, 5020 Salzburg

✆ 0676 8746 6979

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.antidiskriminierung-salzburg.at

مشاوره و حمایت در خصوص تمام مسائل مربوط به تبعیض 

INTO سالزبورگ
خدمات پناهندگی دیاکونیا

 Lehener Straße 26, 5020 Salzburg

✆ 0664 88 98 26 31

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at

مشاوره و حمایت از پناهجویان به رسمت شناخته شده

و افرادی که نیاز به حفاظت تکمیلی دارند
در خصوص تمام سؤالات ادغام

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.