بیمه

  کارگران مستقل KV

بیمه درمانی منطقه‌ای SGKK سالزبورگ

Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg

✆ 0662 88890

www.sgkk.at

کارگران مستقلKV+PV

بیمه اجتماعی SVA برای محصولات صنعتی

دفتر منطقه سالزبورگ

Auerspergstraße 24, 5020 Salzburg

✆ 0508082027

www.svagw.at

کارکنان خدمات عمومی، کارمندان دولتی KV+UV+PV

شرکت بیمه BVA برای کارکنان دولتی

Faberstraße 2A, 5020 Salzburg

✆ 050405

فکس 05040527900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.bva.at

کارگران مستقل کشاورزان و تولیدکنندگان جنگل KV+UV+PV

شرکت بیمه SVB برای کشاورزان

 Rainerstraße 25, 5020 Salzburg

✆ 0662 87 45 91

فکس 0662 87 45 915300

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.svb.at

کارکنان راه آهن دولتی و معدنکاری KV+UV+PV

شرکت بیمه VAEB برای راه آهن و معدنکاری

Südtirolerplatz 1, Stiege A, Hauptbahnhof, 5020 Salzburg

✆ 050 2350-36700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vaeb.at

 

کارمندان شورای شهر سالزبورگ KV

مؤسسات بیمه درمانی KFA برای کارمندان شورای شهر

Schloss Mirabell, Mirabellplatz 4, Eingang 9, 5024 Salzburg

✆ 0662 8072-2530 oder

2572 فکس 0662 8072-2930

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.stadt-salzburg.at

وقتی هیچ ارائه‌دهنده دیگری مسئول نیست UV

مؤسسه بیمه حوادث عمومی AUVA سالزبورگ

 Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5, 5010 Salzburg

✆ 05 93 9334000

فکس 05 93 9334615

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.auva.at/salzburg

مزایای مستمری برای تمام افراد بیمه شده PV (بجز افراد بیمه شده توسط VAEB)

مؤسسه بیمه مستمری PVA

Schallmooser Hauptstraße 11, 5021 Salzburg

✆ 05 03 03 فکس 05 03 03-378 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.pensionsversicherung.at

دفاتر اسناد رسمی PV

مؤسسه بیمه برای دفتر اسناد رسمی اتریش

Florianigasse 2, 1082 Wien

✆ 01 405 13 81 فکس 01 405 13 81-20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.