بیمه

 پناهجویان مرد یا زن

شما تحت پوشش بیمه درمانی نیز هستید.

پناهجویان مرد و زن (افرادی که وضعیت روند پناهندگی آنها نهایی نشده است) در صورتی تحت پوشش بیمه درمانی هستند که نزد خدمات اجتماعی ایالت سالزبورگ ثبت‌نام نموده باشند. بیمه درمانی به مزایای خدمات اجتماعی وابسته است.

i  مشاهده اطلاعات مربوط به خدمات اجتماعی اینجا.

 

 

راهنمای مرد/زن

راهنماهای زن و مرد بهداشت سالزبورگ در سالزبورگ راهنماهای زن و مرد برای خدمات بهداشتی وجود دارند.

اگر نیاز به حمایت به زبان مادری خودتان دارید می‌توانید با یک راهنمای مرد/زن تماس بگیرید.

این مردان و زنان خوشحال می‌شوند به‎طور داوطلبانه اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهند.

لطفاً مستقیماً با راهنمای زن/مرد تماس بگیرید.

 ارائه خدمات همراهی یا ترجمه شفاهی رایگان در SALUS امکان‌پذیر نیست.

Frau & Arbeit gGmbH, Sterneckstraße 31, 5020 Salzburg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+43 662 88 07 23

Diese Internetseite verwendet Cookies, um Ihren Internetseiten-Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit der Nutzung der Internetseite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen hier.