Sİgorta

İlticacılar

Sizin de sağlık sigortanız var.

İlticacıların (iltica işlemleri henüz tamamlanmamış kişiler), Salzburg Eyaletinin temel sağlık
hizmetlerinde kayıtlılarsa sağlık sigortaları vardır. Sağlık sigortası 
temel sağlık hizmetler ödemesine bağlıdır.