Hastane

Bir hastaneye veya kliniğe ihtiyacım var.

Muayene sırasında yapılamayan bir ameliyata veya tedaviye ihtiyacınız olduğunda 
hastanede tedavi edilirsiniz. Hastaneye yatmanızın gerekli olup olmadığına 
doktorunuz karar verir. Acil bir durumda veya bir kazada ambulans sizi doğrudan hastaneye götürür.

Bir polikliniğe ne zaman giderim?

Poliklinik, bir hastanenin hastaların gece kalmadan muayene edilip 
tedavi edildikleri tıbbi bir kurumudur. 
Çoğu zaman poliklinikler belli hastalıklar konusunda uzmanlaşmıştır. Salzburg’ta birçok 
çeşitli poliklinik bulunur.

Hastalığınızın teşhisi için muayenede gerçekleştirilemeyen başka incelemelerin gerekli 
olması durumunda veya bir hastalığın muayenehanede tedavi edilmesi mümkün
olmadığında doktorunuz size sevk verir.

Çalışma saatlerine dikkat edip bir randevu alın!
Bir acil polikliniğine haftasonları ve bayram günleri dahil günün her saatinde gidebilirsiniz.