Sİgorta

Mali Yardımlar

 

Vergi Dairesi

Hastalık, engellilik ve bakım harcamalarını vergiden düşebilirsiniz.
Bir yıl içinde hastalıklar için özellikle yüksek maliyetler oluştuğunda bu maliyetleri 
vergi beyannamesinde belirtebilirsiniz, böylece daha az vergi ödersiniz.

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/steuerundeinkommen/steuertipps/Aussergewoehnliche_Belastungen.html

Hastalıkta Yardım

ÖGK hastalıkları yüksek maliyet gerektiren kişilere mali yardım sunar.
Destek alıp alamayacağınızı sorun!

Arbeiterkammer sizi “Was tun bei schwerer Krankheit” brosüründe, hangi haklara ve yükümlülüklere sahip oldugunuzu ve ciddi bir hastalik durumunda ne gibi yardimlar bulunabilecegini size bildiriyor.